O Nas

Nasze działania

Spotkania „O biznesie przy kawie”, są to cykliczne spotkania podczas których podejmowane są tematy ważne dla kobiet, tematy przewodnie spotkań ustalane są na kilka spotkań do przodu do podstawie ankiet i pomysłów zgłaszanych podczas spotkań (np. radzenie sobie ze stresem, dress code, motywacja, biznesplan, zmiany podatkowe, media społecznościowe a firma, itp).

Cyklicznie organizujemy warsztaty pod hasłem EKO kosmetyki, podczas których uczestniczki samodzielnie mogą przygotować i zabrać ze sobą do domu EKO kosmetyki.

Spotkania dedykowane są kobietom pracującym w księgowości i/lub kadrach.

Celem spotkań jest aktualizacja wiedzy o nowe przepisy, wymiana doświadczeń branżowych.

W związku z planem rozwoju działań naszego Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia działań z rozwoju osobistego i zawodowego kobiet, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam jak najlepiej dopasować ofertę działań dla kobiet .
Dziękujemy !

https://goo.gl/forms/R1rlMMPLvnQbh31G3

Cele naszej działalności

Celem Stowarzyszenia jest działalność na kobiet, w szczególności:

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz kobiet niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz kobiet w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie wśród kobiet nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
background

Dołącz do Nas

background
Zostań w kontakcie z naszym zespołem
Masz pytania ?