14/12/2018 zapraszamy wszystkie Księgowe i Kadrowe na kolejne spotkanie, których tematem przewodnim będzie dyskusja i wymiana doświadczeń oraz wiedzy w zakresie nadchodzących zmian w przepisach.